Xesta é unha iniciativa empresarial galega, con proxección global, no marco da economía dixital e da innovación no mercado de traballo.

Xesta dirixe a súa mirada cara ao talento. Un activo en alza entendido como o recoñecemento do saber facer das persoas en termos de excelencia e realización práctica que, xunto ao compromiso, repercute positivamente na empregabilidade de quen o posúe. Talento que as empresas queren identificar, atraer, reter e desenvolver para garantir a súa competitividade.

E damos un paso máis, centrando o foco da nosa acción no talento transversal. O valor diferencial de Xesta, como consultora de RRHH, está no que hoxe en día as organización están a demandar nas persoas, as súas competencias transversais.
somos gl

A rede de profesionais que conformamos Xesta compartimos valores tales como o compromiso coas persoas e co seu talento, a innovación nos procesos, a aposta polas boas prácticas, o traballo colaborativo e a equidade.